Etablerat bemanningsföretag

med erfarenhet inom vårdsektorn

Välkommen till Medicvest AB! Vår affärsidé är att erbjuda företag och organisationer kostnadseffektiva och snabba bemannings- och rekryteringslösningar

Om Företaget

Vi tillhandahåller mediciniska tjänster

Medicvest AB bildades 2006. Vårt syfte är att tillhandahålla medicinska tjänster åt polismyndigheten i Västra Götaland enligt avtal. I vårt uppdrag ingår bland annat att en sjuksköterska ska finnas på plats i personintaget vid kriminaljouren, 7 dagar i veckan. Vi har även avtal med kriminalvården.

Vi tillhandahåller bland annat
Uppsökande samtal med de frihetsberövande för att ur medicinsk synpunkt klargöra om den intagne har behov av vård och medicin. Vi har en läkarkonsult knuten till verksamheten.

Exempel på vad vi tillhandahåller
• Blodprovstagning vid DNA- eller rattfylleriärenden
• Professionellt stöd för ansvaring polisman i frågor rörande sjukvård.
• Vård till intagna som inkommit med mindre skada.
• Utlämning av receptföreskriven medicin.

Några frågor på detta?

Hör av dig, så tar vi ett samtal!

e-mail:
ämne:
meddelande:
Hur många ögon har en vanlig person?